نقش معمار | دانلود مجموعه آبجکت لوستر، چراغ رومیزی و دیواری برای ۳D MAX
22 ساعت پیش ارسال شده
نقش معمار | دانلود مجموعه آبجکت لوستر، چراغ رومیزی و دیواری برای ۳D MAXمرکز آموزشی و مهندسی “نقش معمار” | معماری, شهرسازی, عمران, طراحی داخلی


دانلود مجموعه آبجکت لوستر، چراغ رومیزی و دیواری برای ۳D MAXReviewed by آذین اظهری on Jun 17Rating: 4.0مجموعه آبجکت لوستر، چراغ رومیزی و دیواری برای ۳D MAXآبجکت لوستر، چراغ رومیزی و دیواری برای ۳D MAX ، استفاده از آبجکت ها در مدلسازی از دستور Merge در بخش Import در منوی اصلی نرم افزار ۳d max امکان پذیر است

دانلود مجموعه آبجکت لوستر، چراغ رومیزی و دیواری برای ۳D MAX

در این بخش مجموعه آبجکت لوستر، چراغ رومیزی و دیواری برای ۳D MAX ارائه شده است و ۱۱۵ نمونه از مدل های متنوع و زیبا را که متناسب برای رندر با موتور vray در اختیار کاربران نرم افزار  ۳d max  قرار می دهد. نمونه های موجود در این مجموعه شامل انواع مختلف لوستر ها، انواع چراغ های دیواری و انواع چراغ های رو میزی می باشد. برای اینکه بتوانید از این آبجکت ها در فایل مدل سازی خود استفاده کنید می توانید از دستور Merge در بخش Import در منوی اصلی نرم افزار ۳d max استفاده نمایید.

 

 

 

kharid-archome-ir


 


error: متن محافظت شده!

+ نقش معمار | دانلود مجموعه آبجکت لوستر، چراغ رومیزی و دیواری برای ۳D MAX
روز جهانی مقابله با «روندهای» منجر به بیابان‌زایی
1 روز پیش ارسال شده

نویسنده: محمدرضا جعفری


۱۷ ژوئن روز جهانیِ «مقابله با بیابان‌زایی» یا به تعبیری دیگر مهارِ بیابان‌زایی است:

(The World Day to Combat Desertification (WDCD یا Non-Desertification. در گفتارِ فارسی، و حتی در جامعه‌ی علمی، این رویداد را گاه به اشتباه بیابان‌زدایی ترجمه کرده‌اند. ترجمه‌ای که مفهومی سراسر اشتباه از این روز و زمینه‌های شکل‌گیری و نامگذاری آن به دست می‌دهد. بیابان یک اکوسیستم یا زیست‌‌بومِ زنده و پویا است با روندهای طبیعی و گونه‌های متنوعِ زیستی خاصِ خود که در جایی که باید، به وجود آمده و وجود داشته است. هرگونه تغییر یا تلاش برای زدودنِ بیابان، دست‌کاریِ نابخردانه در این اکوسیستم است. از سوی دیگر اصطلاح مهارِ بیابان‌زایی به عنوان معادلی فارسی، به زعمِ من پیشاپیش می‌تواند متضمن پذیرش تولیدِ بیابان‌های جدید و تخریبِ زمین به عنوان روندی طبیعی و غیرقابل توقف باشد که می‌بایست مهار و کنترل شود. از این‌رو با توجه به نامگذاری انگلیسی و مفهوم درونیِ این رویداد بهترین معادل را می‌توان مقابله با بیابان‌زایی دانست به معنای مجموعه تلاش‌هایی برای توقف کامل تبدیل سرزمین‌های غیربیابانی به بیابان. در کنار این، البته، بخشی از تلاش‌ها می‌بایست متوجه بازگرداندن بیابان‌های دست‌ساختِ بشر به شکل پیشین خود شود.

به هر رو، بیابان‌زایی تخریبِ زمین است و افتِ توان و کارآییِ آن. تبدیل عرصه‌های غیربیابانی: جنگل‌ها، تالاب‌ها و مراتع به بیابان‌هایی مصنوع فاقد توان اکولوژیکی، شور و بدونِ بارآوریِ خاک. کاستن از نواحیِ معیشت‌پناه است به زمین‌های سوختۀ معیشت‌گریز. به خشکی و بی‌حاصلی. به آن‌جا که زمین در خود فرو می‌میرد تا با تعادلی جدید، با رفتار و اسلوب زیستی تازه سربرآورد. این شکل و رفتار تازه از مرحله‌ی پیشین نازل‌تر و منحط‌تر است. همه‌ی آن کارکرد طبیعیِ پایا با توان زادآوری و امکان ارتباطِ اندام‌وار با اکوسیستم‌های دیگر، با شرایط محیطی ویژه‌ای جایگزین می‌شود که آسیب‌ها و پیامدهای تازه‌ای را پیشاروی بشر قرار می‌دهد. بیابان‌زایی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در این قرن بشر هم مسبب آن است و هم خود را ناگزیر از رویارویی با اثرات آن می‌بیند. در دلایلِ روی‌دادِ بیابان‌زایی قلم بسیار فرسوده شده است: جنگل‌زدایی عامدانه، توسعه‌ی اراضی کشاورزی و کشت فشرده و نامناسب، بهره‌برداری افراطی از منابع آب‌های روان و زیرزمینی، معدن‌کاوی، تغییرات آب و هوایی و کاهش بارش‌ها، چرای مفرط، بوته‌زنی و بوته‌کنی، آبیاری غلط، عدم استفاده‌ی بهینه از زمین‌ها و قابلیت آنها، تبدیل بی‌رویه‌ی زمین‌های مرتعی به دیم‌زار، رعایت نکردن موازین علمی در شخمِ زمین، افزایش جمعیت و نیاز انسان‌ها به مواد غذایی بیشتر که تبعاتی چون فرسایش خاک، مرگ زمین و از بین رفتن قابلیت تامین معیشت و در نتیجه مهاجرت و حاشیه‌نشینی، بروزِ ریزگرد و گردوغبار، کاهشِ تنوعِ زیستی و گیاهی و کاهش تعداد زیست‌مندان را به دنبال دارد.

 اما، همه‌ی آن‌چه در این‌باره گفته شده یا از جنبه‌ی زیست‌محیطی و «کارشناسی/تخصصی» ِ ماجراست یا نوکِ اتهام را به سمت تغییراتِ اقلیمی و دخالت‌های انسانی نشانه رفته است. اما مساله‌ی مغفول، چراییِ این دخالت‌ها یا ریشه‌هایِ رخ‌دادِ مولفه‌های کارشناسی/تخصصی در سیرِ منتهی به زایش ِ بیابان‌های تازه است. بیان کارشناسی، در اغلب موضوعاتِ محیط زیستی، الکن و نابسنده است و از فراروی از نمودها و تظاهرها به ریشه‌ها و انگیز‌های فردی/ساختاریِ تحکیم روندهای مخرب بازمی‌ماند. تخریب محیط‌زیست به طور عام و بیابان‌زایی به وجه خاص، مساله و چالشی عمومی/جهانی است پس ناگزیر بر بستری از عوامل مشترکِ زمینه‌ساز شکل گرفته است. منظور از دخالت‌های «انسانی» کدام انسان است؟ انسانی که هزاران سال زندگی تولیدگرانه داشته با بیش‌ترین هم‌سانی با طبیعت یا انسانی که در چارچوب نظم متاخر بحران‌های متاخر را سبب شده است؟ این نظم کدام نظم است و چه مولفه‌هایی از آن در روند فزایندۀ تخریب نقش داشته است؟ در بررسی‌ها، این وجهِ عمومیِ عواملِ زیربنایی اغلب نادیده گرفته شده و تحلیل‌ها و راه‌کارهای فنی/تکنیکی نهایت خلاقیت کارشناسانِ زبده بوده است. مقابله‌ی اساسی با این پدیده مستلزمِ نگاهی شدیداً انتقادی به سازوکارهایی است که محیط زیستِ طبیعی را به سوی تباهی سوق می‌دهد.

بشر، وابسته به طبیعت بی آن‌که قدر و منزلت این وابستگی را درک کند به فشار ناپایدارکننده و آسیب‌زا بر محیطِ طبیعی ادامه می‌دهد. طبیعت به عنوان یکی از دو منشاء تولید ثروت در کنار کار در چرخۀ بازتولید اجتماعی قرار می‌گیرد و در فرآیند خلق ارزش و تصاحب ارزش اضافه، تعقیب ِ سود به اسم رمز و کلیدِ رابطه با طبیعت بدل می‌شود. دیگر انسان و طبیعت نه در رابطه‌ای ذاتاً پایدار که طبیعت تحت سلطۀ عقلانیتِ ابزاریِ انسان و توان فن‌سالارانه‌اش قرار می‌گیرد تا جریان ایجاد ارزش را در هر دو بُعدِ مصرفی و مبادله‌ای تسهیل کند. از این رو بشر در شرایط تولید سرمایه‌دارانه، از طبیعت برمی‌گذرد تا به گفته‌ی انگلس در شکلی دلال‌وار آن را به خدمت مطامع خود درآورد. رابطه‌ی محلی و ارگانیک انسان با طبیعت می‌گسلد و مناسبات پولی و بهره‌کشانه بی‌توجه به ماهیتِ ناپایدارِ طبیعت و حقوقِ آیندگان جای‌گزینِ آن می‌شود. گفتگوی انسان با طبیعت (به گفتۀ مارکس) در شکل رابطه‌ای عقلانی به رابطه‌ی غالب و مغلوب تبدیل می‌شود نه برای برآوردن احتیاجات و نیازهای بشری که برای تولید و تولید به عنوان هدفی درخود. نظام مصرفیِ رقابت‌محور، با هدف کاهش هزینه‌ها و افزایش چشم‌انداز سوددهی، بر سرِ الزام به انباشت، به جستجوی منابع ارزان و کارگر ارزان، مرزها و ناحیه‌ها را یک‌به‌یک طی می‌کند تا حیاتِ بحرانیِ خود را ادامه دهد. از این‌رو بیابان‌زایی به مثابه یکی از اشکالِ تخریبِ محیطِ زیست، روندی سیاسی است و مقابله با آن سیاسی، چراکه نظم مستقر را در کلیت‌اش و بنیان‌های پیش‌بَرَنده‌اش متوجه تغییری بنیادی می‌کند.

در سوی دیگر و به ویژه در جوامع پیرامونی، (و در این‌ نوشتار با چشم‌پوشی از تقسیمِ کارِ بین‌المللی و ملازمات صدور سرمایه و انتقال منفعت‌ها و ضررهای محیطِ زیستی فراتر از مرزها)، تاکید دولت‌های بورژوای ملی بر رشد و درنظر گرفتن ِ پیشرفت به مثابه‌ ساخت‌وساز، طبیعت را هم به عنوان عرصه‌ی توسعه و هم به عنوان تامین‌کنندۀ مواد خام این پیشرفت در مواجهه با فرآیندهایی قرار می‌دهد که قصد دارد در اسطورۀ پیشرفت و ترسِ روانی از عقب‌ماندگی، توسعه یا آن درکِ جاه‌طلبانه‌ی پیشرفت‌مدارِ فناورانه را محقق کند. جبران سیرِ این عقب‌ماندگی، نیاز به منابعِ هرچه بیش‌تر برای انباشت، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بیش‌تر، در جاهایی که امکان جبرانِ تاریخیِ عقب‌افتادگی صنعتی را ممکن می‌کرد، و نیاز به کاهش هزینه‌ها را سبب شده است. این‌گونه، طبیعت بر مدار منافعِ کوتاه‌مدت سرمایه و اهدافِ کوته‌بینانه‌ی دولت‌های ملی در آستانه‌ی بهره‌برداری یا استثماری قرار می‌گیرد بسیار بیش‌تر از ظرفیت‌ِ بازتولیدی خود. در کشورهای پیرامونی، مثلاً ایران، زمینه‌های سرمایه‌داری و شکلِ خاصِ اقتصادِ سیاسیِ متاثر از پویش‌های غیرشفافِ اقتصادی و نگره‌های ایدئولوژیک و رانت‌های سیاسی، هرچه بیش‌تر طبیعت را در معرض آسیب‌های ناشی از بهره‌برداری ملوکانه و تغییرِ کاربری‌های سودجویانه قرار می‌دهد. جنگل‌زدایی‌، زمین‌خواری، معدن‌کاوی، صنایعِ آب‌بر و آلاینده، پروژه‌های کلان عمرانی و سازه‌های بزرگ، سدسازی‌، خودکفاییِ موادِ غذایی و کالاسازیِ عرصه‌های عمومی، شکلِ خاصِ تخریبِ زمین و بیابان‌زاییِ مصنوع می‌شود. بررسی اقتصادِ سیاسیِ بهره‌برداران و سودبران این پروژه‌ها در قالبِ سهام‌داران، پیمانکاران، مشاوران و صاحبانِ صنایع از به هم‌پیوستگی رانه‌های اقتصادی با سویه‌های سیاسی و آن نگرش‌هایِ مبتنی بر درکی آمرانه و عامیانه از توسعه‌ی تقلیدی از غرب نشان خواهد داد. آمرانه چون در فقدان مشارکت جمعی و محلی مردم در تصمیم‌سازی‌ها و به طرزی غیرشفاف و متمرکز شکل گرفته و عامیانه چون توسعه را به نمودهای عظیمِ آن در بستر مدرنیزاسیونِ قرن نوزدهمی مانند دودکش‌ها و صنایعِ کلان تقلیل داده بی‌آن‌که بداند مفهوم توسعه‌ی پایدار و عناصر محیط زیستی دهه‌هاست وارد گفتمان توسعه در دنیا شده است.  کاهش جنگل‌ها و مراتع و خشکیدن تالاب‌ها، عینیتِ فرآیندهای نامرئی در شیفتگی به اسطورۀ پیشرفت و حرص به سودِ بیش‌تر است. نتیجه‌ی این فرآیندها از منظرِ «عدالتِ زیست‌محیطی» هم، ناظر به تحمیل تبعات سنگین روند خشکاندن زمین به ساکنان و اهالی آن است و نیز ناظر به از بین بردن امکانِ برخورداریِ نسل‌های آتی از مواهب همگانیِ طبیعت.

به این ترتیب، کشورِ ما که با بحرانِ آب و خشکیدگی تالاب‌ها و رودها و فرسایش خاک روبرو «شده» است و به خاطرِ قرار گرفتن در خاورمیانه‌ای که در نتیجه‌ی تغییرات اقلیمی، هم ‌بارشِ کم‌تر و هم دمای بیش‌تر را تجربه می‌کند در سوی دیگر مواجه با اثراتِ چند دهه توسعه‌ی صنعتی/اقتصادیِ ناپایدار‌کننده است. دریافتِ ریشه‌ی این بحران‌ها در کلیتِ خود و ارتباط سیستماتیک آن‌ها به هم و به ساختار حاکم مهم است. و مهم است دریافتِ این نکته که مقابلۀ کارشناسی/فنی با بیابان‌زایی و در وجهِ عام تخریبِ محیطِ زیست، به تنهایی فقط می‌تواند پیشآمد بحرانِ نهایی را به تاخیر اندازد یا از دامنه‌ی آن به طور محدود بکاهد. کشورهایِ جهانِ جنوب هم مستلزم بازنگری در شیوه‌های حکمرانیِ خود هستند و هم نیازمند تغییر نگرش به توسعه. بحرانِ نهایی در صورت ِادامه‌ی وضعیتِ موجود در جغرافیای محلی حتمی است کما این‌که بشر راهی جز تغییر نظام تولید سرمایه‌داری برای هماهنگی با طبیعت و تضمین جاودانگی آن ندارد. به گفتۀ مارکس در جلد سوم سرمایه: «از دیدگاه جامعه‌ای با شکل اقتصادی برتر، مالکیت خصوصی افراد بر کره‌ی زمین درست همان‌قدر نامعقول است که مالکیت خصوصی انسانی بر انسان دیگر. حتی کل یک جامعه، یک ملت، یا همه‌ی جوامع موجود روی‌هم‌رفته نیز مالک کره‌ی زمین نیستند. آنان فقط متصرفان و استفاده‌کنندگان از آن‌اند که باید هم‌چون پدران مهربان خانواده زمین را در وضعیتی بهتر به نسل‌های پس از خود بسپارند.» 


+ روز جهانی مقابله با «روندهای» منجر به بیابان‌زایی
نقش معمار | دانلود دیتیل اجرایی سقف و بام، کف ساختمان
1 روز پیش ارسال شده
نقش معمار | دانلود دیتیل اجرایی سقف و بام، کف ساختمانمرکز آموزشی و مهندسی “نقش معمار” | معماری, شهرسازی, عمران, طراحی داخلی


دانلود دیتیل اجرایی سقف و بام، کف ساختمانReviewed by آذین اظهری on Jun 17Rating: 3.0دیتیل اجرایی سقف و بام، کف ساختماندیتیل اجرایی سقف و بام، کف ساختمان ، جزئیات عایقکاری سرویسها و آشپزخانه ها در کف و تقاطع با دیوارها،  ارائه جزئیات بام با سازه ها و پوششهای مختلف موزاییک

دانلود دیتیل اجرایی سقف و بام، کف ساختمان

در این بخش دیتیل اجرایی سقف و بام، کف ساختمان ارائه شده است و جزئیات اجرای ساختمان را در اختیار مهندسان ساختمان و دانشجویان گرامی قرار می دهد. جزئیات موجود در دیتیل اجرایی سقف و بام، کف ساختمان شامل موارد ذیل می باشد: جزئیات اتصال کف سرویس به کف معمولی ، جزئیات مختلف اتصال آستانه ی در و کف، جزئیات عایق کاری سرویس ها و آشپزخانه ها در کف و تقاطع با دیوار ها،  ارائه ی جزئیات بام با سازه های مختلف و پوشش های مختلف موزاییک، آسفالت؛ ارائه جزئیات برای سقف های با سازه تیرچه بلوک، بتنی،  طاق ضربی و مرکب  و … 

 

 

kharid-archome-ir


 


error: متن محافظت شده!

+ نقش معمار | دانلود دیتیل اجرایی سقف و بام، کف ساختمان
مدرسه‌ی هنر گلاسکو، اثر معروف چارلز رنه مک‌اینتاش آتش گرفت
1 روز پیش ارسال شده

برای دومین بار در چهارسال گذشته، مدرسه‌ی هنر گلاسکو اثر چارلز رنه مک‌اینتاش که از بناهای مهم معماری آرت-نوو است، جمعه شب دچار آتش‌سوزی شد. در اثر این آتش‌سوزی، این ساختمان دچار آسیب‌هایی بسیار جدی شده است و همه‌ی طبقات این بنا آسیب دیده‌اند.  

این بنا در ماه مه ۲۰۱۴، یعنی کمی بیش از چهار سال پیش نیز دچار آتش‌سوزی شده بود و پس از آن بازسازی و مرمت شد. بازسازی این بنا، که ۳۵میلیون پوند هزینه داشت، قرار بود تنها چند ماه دیگر به اتمام برسد که بار دیگر ساختمان آتش گرفت. با این‌حال، بنا به گفته‌ی مقامات آتش‌نشانی اسکاتلند، بازسازی‌های پیشین ممکن است خود تخریب شوند. بعد از آتش‌سوزی، آتش به ساختمان‌های اطراف سرایت کرد و خانه‌های اطراف برای پیشگیری از اتفاقات ناگوار تخلیه شدند. گفته می‌شود که اکنون آتش تا حد زیادی مهار شده است.

ساختمان مدرسه‌ی هنر گلاسکو که به نام ساختمان مک‌اینتاش هم شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین بناهای کشور انگلستان است. این بنا در دو مرحله، در سال‌های ۱۸۹۹ و سپس ۱۹۰۹ ساخته شد و هزینه‌ی ۲۵۰۰۰ پوندی داشت. ساخت این بنای مهم دوازده سال به طول انجامید و طرح مک‌اینتاش از طریق یک مسابقه برگزیده شد. با اینکه در زمان ساخت این بنا مطبوعات و مردم به آن انتقادهایی جدی وارد می‌کردند، در سال ۲۰۰۹، انجمن سلطنتی معماران آن را بهترین بنایی دانست که در ۱۷۵ سال گذشته توسط یک معمار بریتانیایی طراحی شده است.

عکس‌ها از سی‌ان‌ان، بی‌بی‌سی و گاردین

کتابخانه‌ی مدرسه‌ی هنر گلاسگو که در ۱۹۰۹ ساخته شده بود و یکی از بهترین نمونه‌های طراحی به سبک آرت-نوو به شمار می‌رود. این کتابخانه در آتش‌سوزی سال ۲۰۱۴ هم سوخته بود.

تصویر ساختمان مک‌اینتاش قبل از آتش‌سوزی


+ مدرسه‌ی هنر گلاسکو، اثر معروف چارلز رنه مک‌اینتاش آتش گرفت
دانلود آهنگ های پردیس موزیک
1 روز پیش ارسال شده

دانلود آهنگ های پردیس موزیک | ریمیکس ها و تمامی آهنگ های اجرا شده ی پردیس

در آپ موزیک و برای اولین بار بین سایت های ایرانی و موزیک | مش آپ ها و آهنگ های ترکیبی پردیس رو براتون آماده کردیم

Downloads MeshUp PardisMusic With Text And Direct Links In UpMusics

pardis دانلود آهنگ های پردیس موزیک

ریمیکس آهنگ های عکس قدیمی از شهاب مظفری ، بهت قول میدم از محسن یگانه با صدای پردیس

آهنگ های ترکیبی ایرانی و خارجی پردیس

آهنگ فكر توام هر جا برم من اتفاقا عاشقم اما تو نه

دائما دنبال اینم با چه ترفندی تو رو همراه کنم

منبع ( source ) : دانلود آهنگ های پردیس موزیک

+ دانلود آهنگ های پردیس موزیک
نقش معمار | دانلود دیتیل اجرایی دست انداز و جان پناه بام + جزئیات اجرایی
1 روز پیش ارسال شده
نقش معمار | دانلود دیتیل اجرایی دست انداز و جان پناه بام + جزئیات اجرایی
مرکز آموزشی و مهندسی “نقش معمار” | معماری, شهرسازی, عمران, طراحی داخلی


دانلود دیتیل اجرایی دست انداز و جان پناه بام + جزئیات اجراییReviewed by آذین اظهری on Jun 17Rating: 2.5دیتیل اجرایی دست انداز و جان پناه بامدیتیل اجرایی دست انداز و جان پناه بام ؛ جزئیات جان پناه و کف تراس، جزئیات مختلف درپوش جان پناه؛ انواع دست انداز رمپ (بتنی و آجری)، انواع دست انداز آجری بام

دانلود دیتیل اجرایی دست انداز و جان پناه بام

در این بخش دیتیل اجرایی دست انداز و جان پناه بام ارائه شده است و جزئیات اجرایی آنها را در اختیار دانشجویان گرامی قرار می دهد. جزئیات موجود در دیتیل اجرایی دست انداز و جان پناه بام شامل موارد ذیل می باشد: جزئیات جان پناه و کف تراس، جزئیات مختلف درپوش جان پناه؛ انواع دست انداز رمپ (بتنی و آجری)، انواع مختلف دست انداز آجری بام می باشد. این مجموعه شامل ۱۵ دیتیل کامل از دست انداز و جان پناه بام می باشد که در نرم افزار اتوکد ترسیم شده است و با اتوکد ۲۰۰۷ و بالاتر قابل اجرا می باشد.

 

 

 

kharid-archome-ir


 


error: متن محافظت شده!

+ نقش معمار | دانلود دیتیل اجرایی دست انداز و جان پناه بام + جزئیات اجرایی
معرفی کالینینگراد؛ از شهرهای میزبان جام جهانی
1 روز پیش ارسال شده

 

تأسیس: ۱۲۵۵

جمعیت: ۴۵۹۰۰۰

فاصله تا مسکو:  ۱۲۳۵کیلومتر

کالینینگراد که در قرن سیزدهم میلادی توسط شوالیه‎های فرقه‎ی تئوتونیک[۱] بنیان گذاشته شد و قبلاً به نام کونیگسبرگ[۲]، پایتخت پروس شرقی[۳] شناخته می‌شد، بالغ بر ۴۵۰۰۰ نفر جمعیت دارد و یکی از بندرگاه‎های مهم دریای بالتیک روسیه و دروازه‎ی ورود آن به اروپا است.

در طول تاریخ پر فراز و نشیب آن، این شهر باستانی اروپایی خانه‎ی متفکران و هنرمندان زیادی از جمله فیلسوفی چون امانوئل کانت[۴] بوده است؛ کسی که سراسر عمرش را در این شهر به سر برد و در دانشگاه محلی آن تدریس کرد. همچنین آهنگساز برجسته ریشارد واگنر[۵] و نویسنده‌ی رومانتیک  ای.تی.ای. هوفمان[۶] نیز از ساکنان این شهر بوده‌اند.

کلیسای بازسازی شده‌ی جامع کونیگسبرگ که مربوط به قرن چهاردهم میلادی است، مایه‎ی مباهات کالینینگراد است. همراه با دو کلیسای دیگر، ارتدوکس و پروتستان، کلیسای جامع نماد صلح وآشتی است. 

این ناحیه از عصر کلاسیک باستان به عنوان منبع اصلی کهربا[۷]ی اروپا شناخته شده بوده‎ است. نزدیک به نود درصد معادن کهربای جهان در این مکان قرار گرفته ‎است. صنعت کهربا هنوز تجارت کلیدی این شهر است و هر ساله هزاران گردشگر را به خود جذب می‎کند.

ناحیه‎ی کالینینگراد دارای سواحل دست‌نخورده و کاج تپه‎ماسه[۸] است؛ از زیبایی‎های زبانه‎ی ساحلی کورشسکایا[۹] که در سال ۲۰۰۰ میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده ‎است.

تجمع‌گاه هواداری فیفا

مکان: میدان مرکزی

ظرفیت محل:۱۵۰۰۰

ارزش‎های فرهنگی و تاریخی: میدان مرکزی مکانی تاریخی در محدوده‎ی مرکزی شهر است. در طول دوران زمامداری آلمانی‎ها، قلعه‎ی پادشاه در این مکان قرار داشته ‎است که ساختمان خانه‎ی شوروی در میانه‎ی قرن گذشته به جای آن ساخته شد. امروزه این میدان میزبان رویدادهای بزرگ همگانی، کنسرت‎ها و جشنواره‎هاست. محدوده‎ی میدان در کرانه‎ی خوش منظره‎ی دریاچه و در تقاطع خیابان های اصلی شهر قرار گرفته است.

استادیوم

استادیوم کالینینگراد مکانی چند منظوره است. در کنار میزبانی مسابقه‌های فوتبال، دیگر مسابقات ورزشی و کنسرت‎ها نیز در آن انجام می‎شود.

پوستر

ورزشکاری که روی این پوستر تصویر شده، نماد روحیه‎ی آزاد شهر و منطقه است که با چشمانی که نگاهشان به سوی آینده است، هم پذیرای امر قدیم است و هم امر جدید.

 

صفحه‌ی اصلی پرونده‌ی فوتبال و فضا

پی‌نوشت‌ها

[۱] Teutonic Order

[۲] Königsberg

[۳] the capital of East Prussia

[۴] Immanuel Kant

[۵] Richard Wagner

[۶] E.T.A. Hoffmann

[۷] amber

[۸] pine sand dunes

[۹] Kurshskaya Spit

+ معرفی کالینینگراد؛ از شهرهای میزبان جام جهانی
دانلود آهنگ تیتراژ سریال راه و بیراه فریدون آسرایی
1 روز پیش ارسال شده

دانلود آهنگ تیتراژ سریال راه و بیراه فریدون آسرایی

موزیک سریال دیدنی و تماشایی راه و بیراه با صدای هنرمندان فریدون آسرایی بنام دوستت دارم

Download New Song BY : Fereydoun Asraei – Doostat Daram With Text And Direct Link In UpMusic

Fereydoun Asraei Doostat Daram دانلود آهنگ تیتراژ سریال راه و بیراه فریدون آسرایی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

شعر : حسین غیاثی / آهنگسازی : ابوالفضل فراز / تنظیم کننده : فرید فراز

UpMusicTag دانلود آهنگ تیتراژ سریال راه و بیراه فریدون آسرایی

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

موزیک زیبای دوست دارم با صدای فریدون آسرایی برای سریال راه بیراه شبکه یک

آهنگ تیتراژ سریال راه و بیراه فریدون آسرایی

منبع ( source ) : دانلود آهنگ تیتراژ سریال راه و بیراه فریدون آسرایی

+ دانلود آهنگ تیتراژ سریال راه و بیراه فریدون آسرایی
دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده عشق من
1 روز پیش ارسال شده

دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده عشق من

امشب شما کاربران می توانید ترانه عشق من را با صدای زیبای محسن ابراهیم زاده دانلود کنید

Exclusive Song: Mohsen Ebrahimzadeh – “Eshghe Man” With Text And Direct Links In UpMusic

ghj 1 دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده عشق من

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

شعر : مهرزاد امیرخانی / آهنگسازی : محسن ابراهیم زاده / تنظیم کننده : میلاد ترابی

UpMusicTag دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده عشق من

───┤ ♩♬♫♪♭ ├───

طرفداران محسن ابراهیم زاده امشب میتوانید ترانه میدونی را با کیفیت عالی از رسانه آپ موزیک دانلود کنید

قسمتی از متن ترانه : 

دلش از من پره اون همیشه دلخوره
باز دلم دلشوره داره اون میخواد بره
یه روز دوسم داره یه روز از من بیزاره
اون همش میگه میره و تنهام میذاره
جونم به لب رسیده اون هنوز نفهمیده
هیچکسی هیشکیو شبیه اون ندیده
اون دوسم نداره عاشقشم

محسن ابراهیم زاده عشق من

منبع ( source ) : دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده عشق من

+ دانلود آهنگ محسن ابراهیم زاده عشق من
The Red Brick House / Arca Sath Co.
1 روز پیش ارسال شده

خانه آجر قرمز
معمار: شرکت آرکا سطح (مریم بیات)
موقعیت: تهران، ایران
تاریخ: ۱۳۹۶
مساحت: ۲۳۰۰ مترمربع
وضعیت: ساخته‌شده
کارفرما: شرکت آرکا سطح
مدیر پروژه: علی ضیاءآبادی

تیم پروژه: علی ضیاءآبادی، مریم بیات، مسعود صالحی، حامد حسینی
سازه: علی ضیاءآبادی، مسعود صالحی
تاسیسات: شرکت آرکا سطح، شرکت تهویه نیا
اجرا: شرکت آرکا سطح
مدل‌سازی و گرافیک: مریم بیات، علی جودت، سعیده علیزاده
عکس: مریم بیات، رامونا میریان، امیر مهدی بصیری

خانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطحخانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطحخانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطحخانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطح

به منظور تغییر بهینه منظر شهری که موجب تغییر روحیه در هسته شهری نیز می‌شود، توجه به طرح، توازن، سنخیت و انتخاب مصالح بنا، در اولویت قرار می‌گیرد. در این پروژه، با انتخاب آجر، به صورت هدف‌مند، ضمن احترام به مصالح بومی، به حفظ تاریخ و تمدن و نقش معمار دست زده‌ایم و در گام بعد که آن را پیوند بین نسل‌ها می‌نامیم، با ترکیب مصالح بومی و الگوی ریتمیک مدرن در اجرا، به نوعی سنت و مدرنیته را تلفیق کرده‌ایم.

خانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطح
Courtesy of Arca Sath Co. | Photo: Amirmahdi Basiri

همان‌طور که معماران و هنرمندان ایرانی، با هوشمندی دریافته بودند که به جهت شکل آجر، می‌توان در اجرا تنوع ایجاد کرد (مانند طرح‌های گره‌چینی معروف در پیشینه معماری ایران)، در این ساختمان، با مدولار جدید چیدمان آجر، به تفسیر مدرنی از معماری تاریخی ایرانی رسیده‌ایم که در پاره‌ای از موارد، روزنه‌های ایجادشده توسط این بافت آجر، گسیل رشته‌هایی از نور به داخل بنا را به همراه دارد. خانه آجر قرمز، نامی است که این بنا را با آن صدا می‌زنند. شایان ذکر است که آجر به رنگ قرمز، گزینه مناسبی برای کاربرد در کلان‌شهرهاست، زیرا با وجود آلودگی های محیطی، تا سالیان سال، با همان کیفیت باقی می‌ماند.

خانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطح
Courtesy of Arca Sath Co. | Photo: Amirmahdi Basiri

از آنجا که بنا در یکی از مناطق پردرخت تهران است، با طراحی و ایجاد فضاهای نیمه‌باز و پنجره‌های بزرگ، از دید فضای سبز پیرامون بهره جسته‌ و با ایجاد شکافی برای گل‌کاری مقابل پنجره‌ها، پیوندی با فضای سبز اطراف برقرار کرده‌ایم. همچنین در بسیاری قسمت‌ها، به جای جان‌پناه جلوی بازشوها، شیشه به کار رفته است تا تصویر بیشتری از سبزینگی در نما، به چشم بیاید.

خانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطح
Courtesy of Arca Sath Co. | Photo: Ramona Mirian

خانه آجر قرمز در پنج طبقه (روی پیلوت) بنا شده و هر طبقه شامل سه واحد است که به خواست کارفرما، این واحدها با مساحت‌های متفاوت در نظرگرفته شده‌اند. یک واحد از شمال و یک واحد از جنوب، نور طبیعی دریافت می‌کند و واحد سوم که از همه بزرگ‌تر است، به جهت کشیدگی، هم از شمال و هم از جنوب، نور طبیعی دریافت می‌کند.

خانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطحخانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطحخانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطحخانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطحخانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطحخانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطحخانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطحخانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطحخانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطحخانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطحخانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطحخانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطحخانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطحخانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطحخانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطحخانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطحخانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطحخانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطحخانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطحخانه آجر قرمز / شرکت آرکا سطح

The Red Brick House
Architect: Arca Sath Co. (Maryam Bayat)
Location: Tehran, Iran
Date: 2017
Site Area: 2,300 sqm
Status: Completed
Client: Arca Sath Co.
Project Manager: Ali Ziaabadi
Project Team: Ali Ziaabadi, Maryam Bayat, Masoud Salehi, Hamed Hosseini
Structure: Ali Ziaabadi, Masoud Salehi
Mechanical Consultant: Arca Sath Co., Nia Air Conditioning Co.
Construction: Arca Sath Co.
3D Modeling  & Graphic: Maryam Bayat, Ali Jodat, Saeedeh Alizadeh
Photo: Maryam Bayat, Ramona Mirian, Amirmahdi Basiri

The attention to design, balance, harmony and selection of building materials is set as a priority, as a goal of optimal change of urban image which also causing the change of the spirit in the urban core. Purposefully, in this project, by choosing the brick, we have proceeded to preserve the history, the civilization and the Persian architecture, while respecting to the indigenous materials. In the next step that we name it “the link between generations”, typically, we have integrated the tradition and modernity, by combining the indigenous materials and modern rhythmic pattern in the construction.

As the Iranian architects had found intelligently that the brick can create the variety in the construction, because of its shape (like the famous brick works in the historical architecture of Iran), somehow now, we achieve to modern interpretation of Iranian historical architecture, with new modular brick laying. Although in some cases, the openings created by this bricks, are accompanied by streams of light into the building. “The Red Brick House”; that’s what it’s called. It is worth to mention that, as red brick will retain its quality in spite of environmental pollution, it is a suitable choice in a metropolis.

Since the building is located in one of woody areas of Tehran, we have decided to take advantage of this green environment, by designing balcony and wide windows. Moreover, by providing a gaps for floriculture, in front of the windows, we made a connection with the green environment as well. In many parts, glass cover is used instead of parapet, in order to have more view of green scenery.

The Red Brick House is constructed in seven structural floors. There are three units in each residential floor which are built in different sizes, regarding to client’s request. One of the units is receiving natural daylight from north, and one of them is receiving daylight from south, and the third unit which is bigger than other units, is receiving natural daylight from both north and south, as a result of its length.

+ The Red Brick House / Arca Sath Co.
تمامی حقوق مطالب برای وبسایت نقش معمار محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع و شرعا حرام می باشد.
تمامی حقوق مطالب برای وبسایت قدرت گرفته از : بک لینکس